Akronim IDFA

IDFA

IDFA adalah singkatan dari Pengenal untuk Pengiklan.

pengenal perangkat acak yang ditetapkan oleh Apple ke perangkat pengguna. Pengiklan menggunakan ini untuk melacak data sehingga mereka dapat menayangkan iklan yang disesuaikan. Dengan iOS 14, ini akan diaktifkan melalui permintaan keikutsertaan, bukan secara default.